Reflexrester 1


Exempel på symtom av kvarlevande rester från Primitiva reflexer.

MORO – reflexen


Går i ett ständigt stresstillstånd.
Nedsatt immunförsvar.
Ständig ängslan.
Humörsvängningar.
Dålig anpassningsförmåga – ogillar förändringar och överraskningar.
Tröttnar lätt.
Reagerar på för låg blodsockerhalt.
Kontrollbehov.
Svårt att fatta beslut.
Spänd muskel tonus.
Svårt att ta kritik – svårt att ändra sig.
Hyperaktivitet följs av överdriven trötthet.
Svagt ego – dålig själv uppskattning.

 

ATNR


Försämrad balans som ett resultat av huvudrörelse åt sidan.
Passgång vid tex marsch o hopp.
Svårt komma igång med arbetsuppgifter.
Dålig handstil och svårt att uttrycka sig i skrift.
Blir ofta orimligt trött av att läsa.

TLR


Dålig kroppshållning – kutryggig eller tendens att gå på tå.
Tröttsamt att stå någon längre tid.
Kan utveckla höjdskräck.
Dålig känsla för tid.
Balanssvårigheter.
Benägenhet för åksjuka.
Dåligt utvecklad ögonmotorik.
Svårt att lära sig att läsa av en analog urtavla.

STNR


Tendens att sjunka ihop vid sittande, särskilt vid ett bord.
Sitter som ett W.
Dålig öga-handkoordination- slarvigt ätande – klumpighet.
Långsam vid kopieringsarbeten. Svårt med matematik.
Svårt att lära sig simma.
Ses ofta hos barn med inlärningssvårigheter.

Ryggradsreflexen
Inte kunna sitta stilla.
Sängvätning efter fem års ålder.
Dålig koncentration.
Svagt närminne.
Om den finns bara på ena sidan – kan ge haltande gång.
Bidra till scolios.